Welkom

Wanneer u te maken heeft (of had) met een hart of vaatziekte zult u in veel gevallen uw levensstijl flink aan moeten passen. Stress en roken is uit de boze en gezond bewegen wordt meestal een must. (raadpleeg vooraf uw Cardioloog of Arts).

Zie voor meer informatie over een gezonde levensstijl de informatie die u kunt vinden op de diverse sites die vermeld staan op het tabblad interessante links.
 
De vereniging Hart Vooruit is opgericht om (EX) hartpatiënten uit de regio noord en zuid Beveland op een gezonde manier te leren bewegen. Er wordt gewerkt met drie groepen elk met een eigen inspanningsgraad. De bewegingsactiviteiten vinden plaats in groepsverband onder deskundige leiding. Naast de sportinstructeur is er altijd een ervaren hulverlener aanwezig.
Let op !! u blijft zelf verantwoordelijk voor de mate van inspanning.  Luister naar de signalen die u lichaam aangeeft. Voor noodgevallen is er een A.E.D. apparaat aanwezig.  Voor na en tijdens de oefeningen is er volop gelegenheid om met lotgenoten te communiceren.  Globaal zijn de lessen als volgt ingedeeld:

Warming up    >   Loopoefeningen   >   Spieroefeningen   >   Eén of meerder balspelen

Vindt u het prettiger om de oefeningen samen met uw partner, vriend of vriendin te volgen dat is voor ons geen bezwaar, ook zij kunnen lid worden.
 
Op maandagavond van 19:00 tot 20:00 kunt u op de zelfde locatie zonder begeleiding een uurtje volleyballen via de vereniging Hard Onderuit. Voor meer inlichtingen mail naar Ton van de Repe via tonvanderepe@gmail.com.