Voor iedereen

Wanneer u te maken heeft (of had) met een hart- of vaatziekte zult u in veel gevallen uw levensstijl flink aan moeten passen. Stress en roken is uit de boze en gezond bewegen wordt meestal een must (raadpleeg vooraf uw cardioloog of arts). 

De vereniging Hart Vooruit is opgericht om (ex) hartpatiënten uit de regio Noord- en Zuid-Beveland op een gezonde manier te leren bewegen.  De bewegingsactiviteiten vinden plaats in groepsverband onder deskundige leiding. Naast de sportinstructeur is er altijd een ervaren hulpverlener aanwezig.

Let op! U blijft zelf verantwoordelijk voor de mate van inspanning.  Luister naar de signalen die u lichaam aangeeft. Voor noodgevallen is er een A.E.D. apparaat aanwezig.  Voor na en tijdens de oefeningen is er volop gelegenheid om met lotgenoten te communiceren.  

Vindt u het prettiger om de oefeningen samen met uw partner, vriend of vriendin te volgen dat is voor ons geen bezwaar, ook zij kunnen lid worden.

Op maandagavond van 19:00 tot 20:00 kunt u op dezelfde locatie zonder begeleiding een uurtje volleyballen via de vereniging Hard Onderuit. Voor meer inlichtingen mail naar Ton van de Repe via tonvanderepe@gmail.com.

De vereniging Hart Vooruit is 6 augustus 1984 opgericht met als doel haar leden op verantwoorde wijze gelegenheid te bieden tot sport, spel en sociale contacten, met als oogmerk hun conditie te beinvloeden. De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Zuidwest-Nederland. KvK nummer: 40310495

Contributie

De contributie bedraagt € 45,00 per kwartaal. U wordt verzocht vóór de aanvang van het kwartaal het bedrag over te maken op rek.nr: NL69 RABO 0128503637 t.n.v Hart Vooruit onder vermelding van Kwartaal nr en Jaartal

Scroll naar boven